Niniejszy test nie ma nikogo osądzać, gdyż jedynie Wiekuisty przez swoje słowo Jahoszua Mesjasza będzie wszystkich sądził.
Ma jedynie uzmysłowić wszystkim, którzy się mienią jako "NOWO NARODZENI" w jakim stopniu są skażeni naukami i doktrynami kościoła katolickiego.

"Jeremiasza 16:19-21 Jahwe moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą: «Przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo — nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy».
Jeremiasza 16:20 Czy może człowiek uczynić sobie bogów? To przecież wcale nie są bogowie!
Jeremiasza 16:21 «Dlatego też pokażę im, tym razem dam im poznać moją rękę i moją siłę; i zrozumieją, że moje imię Jahwe»"
[B.Tysiąclecia II]

"Marka 8:15 Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!»"
[B.Tysiąclecia II]

"Kapłańska 20:26 Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Jahwe, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi."
[B.Tysiąclecia II]

"1Piotra 1:14-16 [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi,
1Piotra 1:15 ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał,
1Piotra 1:16 gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty."
[B.Tysiąclecia II]

Jeśli nie zaznaczono inaczej cytaty pochodzą z Biblii Poznańskiej.
*******

Test na skażenie katolicyzmem v.1.2

Duchem, czynem i myśleniem Babilonu Wielkiego

Czy:
1. JEZUS jest twoim Bogiem? TAK / NIE
2. używasz symbolu swojej wiary np. KRZYŻA? TAK / NIE
3. modlisz się do MARII lub innego tzw. ŚWIĘTEGO?
4. duchowe spotkania masz regularnie w NIEDZIELĘ? TAK / NIE
5. wierzysz iż, OJCIEC, SYN i DUCH ŚWIĘTY są jedną osobą w trzech osobach i że są one sobie równe? TAK / NIE
6. zajadasz się faworkami lub pączkami na TŁUSTY CZWARTEK? TAK / NIE
7. przyjmujesz symbole chleba i wina częściej niż raz w roku? TAK / NIE
8. twój kościół ma opłacaną klasę duchowieństwa lub nagabuje do tego? TAK / NIE
9. uważasz że, powinno się CHRZCIĆ osoby nieświadome swojej decyzji? TAK / NIE
10. celebrujesz w jakiejkolwiek formie koniec roku 31 grudnia tzw. SYLWESTRA? TAK / NIE

Jeżeli usunąłeś /ominąłeś lub się nie zgadzasz choćby z jednym z punktów - na pewno jesteś skażony duchem katolicyzmu.
*******

PUNKTACJA v.1.2


Jeżeli odpowiedziałeś TAK, w:
5% - oczyść się ze skażenia katolicyzmem, póki jeszcze nie nastał armagedon
10% - jeszcze tkwisz w naukach katolickich
20% - wydaje ci się, że jesteś "nowonarodzony"
50% - jesteś katolikiem niepraktykującym
90% - zostało ci 10% aby być katolikiem
100% - jesteś katolikiem

"Objawienie 18:2-5 Zawołał on potężnym głosem: „Runęła, runęła wielka Babilonia! Stała się gniazdem demonów, więzieniem wszystkich duchów nieczystych, więzieniem wszelkiego nieczystego ptactwa, więzieniem wszelkich nieczystych i obrzydliwych zwierząt.
Objawienie 18:3 Bo wszystkie narody upiły się odurzającym winem jej rozpusty, królowie ziemscy uprawiali z nią nierząd, a handlarze ziemscy wzbogacili się dzięki jej wielkiemu przepychowi”.
Objawienie 18:4 Usłyszałem też inny głos mówiący z nieba: „Wyjdź z niej, mój ludu, abyś nie uczestniczył w jej grzechach i nie zaraził się jej plagami,
Objawienie 18:5 bo jej grzechy złączone razem sięgają aż do nieba i Bóg pamięta jej występki."

*******

ODPOWIEDZI v.1.2


1. Imienia JEZUS nie ma w Biblii i nie jest Bogiem jak Ojciec JHWH. Imię JEZUS, czy greckie ISUS nie ma pierwotnego znaczenia. Oryginalnie brzmi ono po hebrajsku JAHOSZUA, które znaczy "JHWH jest zbawieniem”. Dzisiaj nie zmienia się brzmienia "wielkich ludzi" a nawet zachowuje się oryginalną pisownię danego imienia a największe Imię w którym mamy zbawienie się zmienia. JAHOSZUA mówił o sobie, że jest SYNEM BOŻYM a nie BOGIEM
"Jana 10:34-36 Odrzekł im Jezus: Czyż w waszym Prawie nie napisano: "Rzekłem: Bogami jesteście"?
Jana 10:35 Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże - a Pisma nie można zmienić -
Jana 10:36 wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym."

"Mateusza 26:63-64 Lecz Jezus milczał. Najwyższy kapłan rzekł do Niego: Zaklinam Cię na Boga Żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym?
Mateusza 26:64 Mówi mu Jezus: Tak, to Ja. A powiadam wam, odtąd zobaczycie "Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Mocy" i "przychodzącego na obłokach nieba"."

"Izajasza 45:21-22 Powiedzcie, przedłóżcie dowody, nawet naradźcie się wspólnie: kto przepowiedział to z dawien dawna, ogłosił już wcześniej? Czyż to nie Ja - Jahwe? Poza mną nie ma boga innego, oprócz mnie nie istnieje Bóg sprawiedliwy i zbawca.
Izajasza 45:22 Nawróćcie się do mnie, a dostąpicie zbawienia, wszystkie krańce ziemi! Bo ja jestem Bogiem - i nie ma innego!
"

"1Królów 8:59-60 Niech te moje słowa, którymi wyraziłem moje błaganie przed obliczem Jahwe, we dnie i w nocy będą w pobliżu Jahwe, Boga naszego, aby oddał sprawiedliwość swojemu słudze i sprawiedliwość swojemu ludowi izraelskiemu według potrzeby na każdy dzień,
1Królów 8:60 ażeby wszystkie ludy ziemi poznały, że Jahwe jest Bogiem i nie ma innego [poza] Nim."

Inne fragmenty pism jakby sugerują, iż Jeszua jest bogiem ale nie bogiem wszechmogącym [patrz pytanie 5]. Ma funkcję czasową, boską z tytułu sądzenia narodów, aby dać lub odebrać życie
"Jana 5:27-30 Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.
Jana 5:28 Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą Jego głos.
Jana 5:29 Wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą, aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać [i iść] na potępienie.
Jana 5:30 Sam z siebie nic uczynić nie mogę. Osądzam według tego, co słyszę, a wyrok mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli Tego, który Mnie posłał."

"1Koryntian 15:26-28 Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony,
1Koryntian 15:27 zgodnie ze słowami Pisma Świętego: "Wszystko rzucił pod Jego stopy". Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało Mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli Tego, który Mu wszystko poddał.
1Koryntian 15:28 Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich."2. KRZYŻ był jednym z symboli pogańskiej religii egipskiej
"Kapłańska 18:3 Nie postępujcie tak, jak to jest w zwyczaju w Egipcie, gdzie zamieszkaliście, lub w ziemi Kanaan, do której was wiodę. Nie postępujcie więc tak! Nie stosujcie się do ich obyczajów."3. Jest tylko jeden pośrednik między ludźmi a Wiekuistym - JAHOSZUA HAMASZIJAH
"1Tymoteusza 2:5 Bo Bóg jest jeden i jeden jest tylko Pośrednik między Bogiem a ludzkością, Jeszua Mesjasz, sam również człowiek,"
[KŻNT]4. Wiekuisty szczególnie pobłogosławił 7 dzień a jest nim Szabat [sobota] a nie niedziela, inny dzień, czy też koncepcja, iż teraz wszystkie dni są szabatem
"Rodzaju 2:2-3 A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał. Rodzaju 2:3 I błogosławił Bóg dzień siódmy, i świętym go uczynił, albowiem odpoczął w tym dniu po całym dziele, które pracą swoją stworzył."

"Wyjścia 20:8-11 Pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu.
Wyjścia 20:9 (Sześć dni masz pracować i wykonywać wszelkie twoje zajęcia,
Wyjścia 20:10 lecz dzień siódmy jest szabatem na cześć Jahwe, twego Boga. Nie wolno [wtedy] wykonywać żadnego zajęcia ani tobie, ani twemu synowi czy córce, ani słudze czy służebnicy, ani bydlęciu, ani obcemu, który przebywa w obrębie twoich bram.
Wyjścia 20:11 Jahwe bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uczynił go świętym)."

"Ezechiela 20:20 Święćcie moje szabaty, niech będą one znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja jestem Jahwe, wasz Bóg."5. OJCIEC, SYN i DUCH ŚWIĘTY nie są jednym w trzech osobach i nie są sobie równe. Jest to główna doktryna kościoła katolickiego korzeniami sięgająca starożytnego Babilonu.
"Jana 14:28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę, ale powrócę do was. Gdybyście miłowali Mnie, cieszylibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode Mnie."

"Jana 20:17 A Jezus jej mówi: Nie zatrzymuj Mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im, że wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego."

"Marka 13:30-32 Zaprawdę powiadam wam: zanim to pokolenie przeminie, wszystko to się stanie.
Marka 13:31 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Marka 13:32 Ale nikt nie zna tego dnia ani godziny, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec."

"1Koryntian 11:3 Pragnę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa - Bóg."

"1Koryntian 15:28 Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich."

"Filipian 2:6-7 On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem,
Filipian 2:7 lecz sam siebie poniżył, przyjąwszy naturę sługi. Stał się podobny do ludzi i w zewnętrznej postaci uznany za człowieka."

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta]


6. TŁUSTY CZWARTEK, tzw. ostatki w liturgicznym kalendarzu kościoła katolickiego. To ostatni dzień karnawału [dni uciech i folgowaniu brzuchowi] a następnie dni katolickiego postu do wielkanocy
[http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3346947,tlusty-czwartek-2014-jedzmy-paczki-na-szczescie,id,t.html?cookie=1]


7. Jahoszua zawarł nowe przymierze podczas Paschy 14 Abib o zachodzie słońca, jako pamiętny dzień, który jest obchodzony raz w roku jako pamiątka wyjścia Izraela z Egiptu. Historia z udziałem Konstantyna opowiada, iż wschodni kościół powszechny [katolicus po łacinie znaczy powszechny] nie może obchodzić święta wielkiej nocy w tym samym czasie co Żydzi. Dlatego zmieniono datę na pierwszą niedzielą po żydowskiej Paszsze a jeżeli żydowska Pascha wypadłaby w niedzielę to katolickie święto wyznacza się w następną niedzielę. I tak jest do dnia dzisiejszego. Natomiast samo spożywanie chleba i wina sprowadzono do pogańskich zwyczajów, gdzie przy każdej okazji celebruje się obrządki przed bałwanami.
"Wyjścia 12:6 Przechowacie je aż do czternastego dnia tego miesiąca, a następnie całe zgromadzenie Izraela zabije je pod wieczór."

"Wyjścia 16:1 Przestrzegaj miesiąca Abib i obchodź Paschę na cześć Jahwe, twego Boga. W miesiącu Abib bowiem twój Bóg, Jahwe, wyprowadził cię nocą z Egiptu."

"Wyjścia 23:4-5 Oto uroczystości Jahwe, świąteczne zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ustalonym czasie:
Wyjścia 23:5 W czternastym dniu pierwszego miesiąca, o zmierzchu [rozpoczyna się] Pascha na cześć Jahwe."

"Wyjścia 12:14 Ten dzień będzie dla was pamiętny; będziecie go obchodzić uroczyście jako święto ku czci Jahwe. Będziecie go obchodzić z pokolenia w pokolenie jako niewzruszone prawo."

"Łukasza 22:8-20 [Jezus] posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie, poczyńcie przygotowania do spożycia paschy.
Łukasza 22:9 Zapytali Go: Gdzie mamy poczynić przygotowania?
Łukasza 22:10 On zaś im powiedział: Kiedy wejdziecie do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie.
Łukasza 22:11 I powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel zapytuje, gdzie jest pokój gościnny, w którym mógłby spożyć paschę razem ze swymi uczniami.
Łukasza 22:12 On zaś wskaże wam na górze dużą salę z sofami. Tam przygotujcie.
Łukasza 22:13 Poszli, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali paschę.
Łukasza 22:14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole i apostołowie z Nim.
Łukasza 22:15 I rzekł do nich: Bardzo pragnąłem spożyć razem z wami tę właśnie paschę, zanim będą cierpiał.
Łukasza 22:16 Bo powiadam wam: Nie będę jej więcej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym.
Łukasza 22:17 A kiedy wziął kielich i dzięki czynił, powiedział: Weźcie to i rozdzielcie między siebie.
Łukasza 22:18 Powiadam wam bowiem: Odtąd nie będę pił z owocu winnego krzewu, aż nie nadejdzie królestwo Boże.
Łukasza 22:19 Wziąwszy chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał go i podał im, mówiąc: To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę!
Łukasza 22:20 Tak samo po wieczerzy [wziął] kielich, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze w mojej krwi, która za was będzie wylana."

Izraelici zawsze obchodzili Paschę raz w roku i tak samo czynił Paweł jako Judejczyk wykształcony w Prawie Mojżesza i Prorokach - jak został naśladowcą Jahoszua z Naceret
"Dzieje 22:3 "Jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowywałem się tutaj, w tym mieście, u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w ojczystym Prawie. Byłem tak gorliwy w służbie Bożej, jak wy dziś jesteście."

"Dzieje 25:8 Paweł się bronił: "Nie poczuwam się do żadnej winy: ani przeciwko Prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani też przeciwko cesarzowi"."

"Dzieje 24:14-19 Przyznaję jednak, że służę Bogu ojców naszych zgodnie z nauką, którą oni nazywają sektą. Wierzę we wszystko, co jest napisane w Prawie i u Proroków.
Dzieje 24:15 Mam w Bogu nadzieję, którą i oni podzielają, że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Dzieje 24:16 Dlatego staram się usilnie o to, abym zawsze miał czyste sumienie wobec Boga i ludzi.
Dzieje 24:17 Przybyłem tu po wielu latach, aby mojemu narodowi przynieść jałmużny i złożyć ofiary.
Dzieje 24:18 Właśnie wtedy znaleźli mnie po oczyszczeniu w świątyni, ale bez tłumu i bez zgiełku.
Dzieje 24:19 Powinni więc tu stanąć przed tobą niektórzy Żydzi z Azji i oskarżać, jeśli mają coś przeciwko mnie."

"2Koryntian 11:22-23 Hebrajczykami są? Ja też. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama są? Ja także. 2Koryntian 11:23 Sługami Chrystusa są? Teraz zdobędę się na szaleństwo - ja jestem nim jeszcze bardziej, bo większe niż inni ponosiłem trudy, znosiłem cięższe więzienie i daleko większe chłosty. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci."


Dlatego Paweł nie uczy nic nowego o czym nie mówiłoby Prawo i Prorocy. Z związku z tym napomina Koryntian, aby się upamiętali w swoim postępowaniu, gdyż do ich społeczności wkradły się zwyczaje greckie i rzymskie min. na co wskazuje szerszy kontekst 1 list do Koryntian od 5 rozdziału po 11
"1Koryntian 11:2 Pochwalam was za to, że we wszystkich sprawach pamiętacie o mnie i zachowujcie zwyczaje w takiej formie, w jakiej wam je przekazałem."

"1Koryntian 5:8 Obchodźmy zatem święta wielkanocne bez starego kwasu, bez kwasu, który jest symbolem przewrotności, a z niekwaszonymi chlebami symbolizującymi czystość i prawdę."

"Wyjścia 13:3-7 Mojżesz przemówił do ludu: Pamiętajcie o tym dniu, w którym wy szliście z Egiptu, z domu niewoli. To Jahwe wywiódł was z niego przemożną ręką. Dlatego nie wolno jeść żadnego [chleba] kwaszonego.
Wyjścia 13:4 Dziś wychodzicie, w miesiącu Abib.
Wyjścia 13:5 Skoro więc Jahwe wprowadzi cię już do ziemi Kanaanitów, Chittytów, Amorytów, Chiwwitów i Jebuzytów, bo przyrzekł twym ojcom, że da ją tobie, tę ziemię mlekiem i miodem płynącą, wówczas w tym właśnie miesiącu masz zachować ten obrzęd.
Wyjścia 13:6 Przez siedem dni będziesz jadł przaśne chleby, a w siódmym dniu będzie święto na cześć Jahwe.
Wyjścia 13:7 Przez siedem dni tedy wolno jeść [tylko] przaśne chleby; nic kwaszonego nie może się znaleźć u ciebie, żaden kwas na całym obszarze twojej ziemi."

"1Koryntian 11:23 To, co otrzymałem od Pana, przekazałem wam, a mianowicie, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany [w ręce wrogów], wziął chleb…"

"1Koryntian 11:26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie."8. Sługa Boży wykonuje dzieło Pańskie za darmo
"Dzieje 20:33-37 Nie pragnąłem złota ani srebra, ani czyjejś szaty.
Dzieje 20:34 Sami przecież wiecie, że swoimi rękoma zaspokajałem własne potrzeby i tych, którzy ze mną byli.
Dzieje 20:35 W każdym wypadku ukazywałem wam, jak trzeba pracować wspierając słabych, mając w pamięci słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: "Lepiej jest dawać, aniżeli brać".
Dzieje 20:36 Gdy wypowiedział te słowa, upadł na kolana i ze wszystkimi razem się modlił.
Dzieje 20:37 Wtedy wszyscy zaczęli głośno płakać i całowali Pawła, rzucając mu się na szyję."

"Mateusza 10:8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie czarty. Darmoście wzięli, darmo dawajcie."

"2Tesaloniczan 3:7-8 Sami bowiem wiecie, jak nas macie naśladować; nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju
2Tesaloniczan 3:8 ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, lecz pracowaliśmy dniem i nocą w trudzie i mozole, aby nikomu z was nie być ciężarem."

"Objawienie 22:17 A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy, niech powie: "Przyjdź!" I kto spragniony, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie."9. Nie na takiego słowa w Biblii CHRZEST i nie powinno się CHRZCIĆ osób nieświadome swojej decyzji. Greckie "baptizo" znaczy "zanurzać" natomiast słowo "CHRZEST" pochodzi ze starosłowiańskiego "kriest" co znaczy "krzyż", gdyż podczas polewania głowy dziecka lub dorosłego kreślono znak krzyża. Nawiasem mówiąc, słowa CHRZEŚCIJANIN także nie ma w Biblii. To słowo pochodzi w naszym języku od słowa " CHRZEST " zamiast tak jak w oryginale od słowa "kristos". A skoro słowo "CHRZEST " oznacza "krzyż" to słowo "chrześcijanie" oznacza "krzyżowcy". Uczniowie Mesjasza o sobie mówili ŚWIĘCI.
"Rzymian 10:8-9 Cóż zatem mówi? "To słowo jest koło ciebie, w twoich ustach i w sercu twoim", to znaczy, słowo o ufności, którą głosimy, mianowicie,
Rzymian 10:9 że jeśli publicznie wyznasz ustami, że Jeszua jest Panem, i ufasz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz ocalony."
[KŻNT]

"Marka 16:15-16 Rzekł do nich: "Idąc po całym świecie, głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu.
Marka 16:16 Kto zaufa i zostanie zanurzony, będzie zbawiony; kto nie zaufa, będzie potępiony."
[KŻNT]

"Dzieje 8:12-13 Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, gdy ogłaszał Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jeszui Mesjasza, zostali zanurzeni, mężczyźni i kobiety.
Dzieje 8:13 Ponadto sam Szim'on uwierzył, a gdy został zanurzony, przystał do Filipa; i zdumiewał się, widząc cudowne znaki i wielkie dzieła mocy, jakie się wciąż wydarzały."
[KŻNT]

"Dzieje 10:45-48 Wszyscy wierzący ze stronnictwa Obrzezanych, którzy towarzyszyli Kefie, zdumieli się, że dar Ruach Ha-Kodesz został wylany także
Dzieje 10:46 na goim, bo słyszeli, jak mówią językami i chwalą Boga. Kefa odrzekł:
Dzieje 10:47 "Któż byłby gotów odmówić tym ludziom zanurzenia w wodzie? Bo przecież otrzymali Ruach Ha-Kodesz, tak jak my".
Dzieje 10:48 I nakazał, aby ich zanurzono w imię Jeszui Mesjasza. Wtedy poprosili Kefę, aby został z nimi jeszcze kilka dni."
[KŻNT]

Mateusza 28:19 Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! I zanurzajcie w moje Imię." [błędna i dodana formuła – „Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!”]10. Czczenie w jakiejkolwiek formie nowego roku 31 grudnia na 1 stycznia jest formą podporządkowania się katolickiego liturgicznego kalendarza, który nie ma nic wspólnego z Biblijnym Bożym kalendarzem.
Kalendarz katolicki [gregoriański] został reformowany przez papieża Grzegorza [Papież Grzegorz dnia 5 października 1582 nastąpił 15 października 1582r. i po czwartku 5 października nastąpił 15 październik, dzień ten był piątkiem cykl tygodniowy nie został zachwiany] i sięga rzymskiego kalendarza Juliańskiego, gdzie liturgia rzymskich pogańskich świąt była wpisana w ten kalendarz.
Np. 25 grudnia tzw. SATURNALIA odrodzenie boga słońca czy wiosenne EASTER. Dzisiaj możemy znaleźć ślady tego pogańskiego kalendarza w anglosaskim nazewnictwie miesięcy czy dni. Papież Grzegorz zreformował kalendarz Juliański, gdyż ten opóźnił się 10 dni w stosunku do cyklów słonecznych a przy okazji zaadoptował do nowego chrześcijańskiego kalendarza pogańskie święta i obyczaje włącznie z celebracją NOWEGO ROKU

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski
http://polemi.co.uk/poradnik-swieta/wielkanoc/geneza-10236
http://jejswiat.pl/13370,wielkanoc-w-wielkiej-brytanii
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/node/281
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_wiosenna]

Biblijny Boży kalendarz jest to kalendarz księżycowy. Nowy rok zaczyna się w pierwszy nów po równonocy wiosennej na półkuli północnej [Jeruzalem] dniem 1 Abib, co wypada w kalendarzu gregoriańskim na przełomie marca i kwietnia.
"Wyjścia 12:2 Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie on pierwszym miesiącem roku."

"Wyjścia 13:3-4 Mojżesz przemówił do ludu: Pamiętajcie o tym dniu, w którym wy szliście z Egiptu, z domu niewoli. To Jahwe wywiódł was z niego przemożną ręką. Dlatego nie wolno jeść żadnego [chleba] kwaszonego.
Wyjścia 13:4 Dziś wychodzicie, w miesiącu Abib."
*******

LICENCJA

Test na skażenie katolicyzmem jest własnością intelektualną właściciela domeny testnaskazeniekatolicyzmem.cba.pl i stanowi ochronę praw autorskich z zastrzeżeniem uwagi licencyjnej.

UWAGI LICENCYJNE:
Zastrzega się, aby udostępniać niniejszy TEST wszędzie w całości, w niezmienionej formie i z załączonym linkiem do strony źródłowej. testnaskazeniekatolicyzmem.cba.pl